Obsah

Elektronické zpravodaje:

PND TV 2020

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Ptáte se nás...

Dotaz:

Dobrý den,

jak je to s vložením roční účetní závěrky SVJ do sbírky listin rejstříkového soudu? Musí být závěrka schválena shromážděním? Jaký je prosím termín pro vložení?
Děkuji, Antonín Neveselý, předseda SVJ Neratovice.

Odpověď:

Povinnost vložení účetní závěrky do sbírky listin je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tuto povinnost mají všechny subjekty zapsané do veřejného rejstříku. Pro bytová družstva se nic nezměnilo, neboť byla zapsána původně do obchodního rejstříku. Pro společenství vlastníků tato povinnost platí od 1. 1. 2016. Účetní závěrky se ukládají do sbírky listin, která je součástí rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Účetní závěrku je třeba vždy nechat schválit nejvyšším orgánem, tj. shromážděním vlastníků, nebo členskou schůzí (v případě BD). Schválenou závěrku statutární orgán podepíše a vloží do sbírky listin do 30 dnů po jejím schválení.

Pokud shromáždění (členská schůze) účetní závěrku neschválí (odmítne ji, není usnášeníschopné,…), má i přesto statutární orgán povinnost vložit závěrku do konce kalendářního roku do sbírky listin. Zde je dobré mít jasný důkaz o tom, že statutární orgán učinil vše pro to, aby byla účetní závěrka schválena. Třeba proto, že nevložení účetní závěrky do sbírky listin je hodnoceno jako porušení péče řádného hospodáře. Případné sankce ze strany rejstříkového soudu tak můžou být vymáhány po členech statutárního orgánu.

S pozdravem, Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům, z.s.